Vi anbefaler en beholderløsning

 

Asaa Fjernvarme anbefaler varmtvandsproduktion vha. en beholderløsning. Står du over for at skulle udskifte din varmtvandsbeholder eller gennemstrømningsveksler, anbefaler Asaa Fjernvarme, at du vælger en varmtvandsbeholder.

Mange ældre huse efterisoleres og energikravene til nybygninger og renoveringer er i dag meget høje.
Dette medfører et generelt faldende behov for energi til rumopvarmning, hvorved hastigheden på den cirkulerende vandmængde i byens ledningsnet falder.
Da størstedelen af byens ledningsnet er dimensioneret til en langt større vandmængde end der reelt er behov for, vil dette betyde at varmetabet fra det eksisterende net vil stige, efterhånden som varmebehovet falder.
 
I forbindelse med den løbende renovering og udskiftning af byens ledningsnet, er det derfor nødvendigt med en tilpasning af de aktuelle driftsforhold, for fortsat at kunne sikre god komfort og økonomi, samt opfylde de, fra statens side, krævede energisparekrav.
 
Dette kan bla. gøres med nye rørtyper og ved at anvende rør med mindre tværsnitsareal. Et mindre tværsnitsareal på rørene betyder populært sagt at vandet løber hurtigere frem til forbrugeren, hvorved varmetabet ikke når at blive så stort.

 

 En gennemstrømningsveksler skal bruge en forholdsvis stor mængde fjernvarmevand på kort tid, for at producere varmt brugsvand. Asaa Fjernvarme kan derfor ikke garantere, at kunne levere en tilstrækkelig energimængde til varmtvandsproduktion på en gennemstrømningsveksler.
For at sikre en problemfri drift i fremtiden, anbefaler vi derfor at du vælger en  beholderløsning, hvis du alligevel står over for en udskiftning