Priser for regnskabsåret 2017/2018

Pris privat inkl. moms Pris erhverv eksl. moms
Pris pr. forbrugt MWh varme 343,75 kr. 275,00 kr.
Abonnementsbidrag 1.375 kr. 0,00 kr.
Afgift pr. m2 - (iflg. BBR) 21,88 kr. 26,00 kr.

Årlig udgift for standardhus (130 m2 med forbrug på 18,1 MWh):

Pris privat inkl. moms
Forbrug: 18,1 x 343,75 6.222 kr.
Abonnementsbidrag 1.375 kr.
Arealafgift: 130 x 21,88 2.844 kr.
I alt: 10.441 kr.

Afkølingsafgift:

Såfremt der på årsbasis ikke er en gennemsnitlig afkøling på mindst 25 grader, pålægges MWh-prisen en afgift på 4% pr. manglende grad.


Tilslutningsafgift:

Indenfor Asaa Fjernvarme's forsyningsområde (i.h.t. varmeplan for Brønderslev Kommune) udgør tilslutningsafgiften 37.500,00 kr.  Prisen dækker opgravning/retablering, stikledning og opsætning af måler.