Priser for regnskabsåret 2020/2021

Pris privat inkl. moms Pris erhverv eksl. moms
Pris pr. forbrugt MWh varme 422,50 Kr. 338, 00 Kr.
Abonnementsbidrag 1.000  Kr. 0,00 Kr.
Afgift pr. m2 - (iflg. BBR) 28,75 Kr. 29,15 Kr.

Årlig udgift for standardhus (130 m2 med forbrug på 18,1 MWh):

Pris privat inkl. moms
Forbrug: 18,1 x 422,50 7.647,25 Kr.
Abonnementsbidrag 1.000 Kr.
Arealafgift: 130 x 28,75 3.737,50 Kr.
I alt: 12.385 Kr.

Afkølingsafgift:

Såfremt der på årsbasis ikke er en gennemsnitlig afkøling på mindst 25 grader, pålægges MWh-prisen en afgift på 4% pr. manglende grad.


Tilslutningsafgift:

Indenfor Asaa Fjernvarme's forsyningsområde (i.h.t. varmeplan for Brønderslev Kommune) udgør tilslutningsafgiften 37.500,00 kr. inkl. moms.  Prisen dækker opgravning/retablering, stikledning og opsætning af måler.