Budgetpriser for for varmeåret fra d. 01-07-2022 til d. 30-06-2023

Pris privat inkl. moms Pris erhverv eksl. moms
Pris pr. forbrugt MWh varme 481,25 Kr. 385,00 Kr.
Abonnementsbidrag 1.062  Kr. 0,00 Kr.
Afgift pr. m2 - (iflg. BBR) 32,50 Kr. 32,54 Kr.

Årlig udgift for standardhus (130 m2 med forbrug på 18,1 MWh):

Pris privat inkl. moms
Forbrug: 18,1 x 481,25 8.711 Kr.
Abonnementsbidrag 1.062 Kr.
Arealafgift: 130 x 32,50 4.225 Kr.
I alt: 13.988 Kr.

Afkølingsafgift:

Såfremt der på årsbasis ikke er en gennemsnitlig afkøling på mindst 25 grader, pålægges MWh-prisen en afgift på 4% pr. manglende grad.


Tilslutningsafgift:

Indenfor Asaa Fjernvarme's forsyningsområde (i.h.t. varmeplan for Brønderslev Kommune) udgør tilslutningsafgiften 37.500,00 kr. inkl. moms.  Prisen dækker opgravning/retablering, stikledning og opsætning af måler.