Klagevejledning 

 

Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet træffer, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, fx i en e-mail eller i et brev.

 

Fjernvarmeselskabets afgørelse om ikke at give dig medhold - eller kun vil give dig delvis medhold -  kan indbringes som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet.

 

Ankenævnet på Energiområdet

Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Tlf.:  4171 5000

post@energianke.dk

 

Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk

 

På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du indgive en klage online via dette link: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

 

(Vælg: ”energi” og følg instruktionen).

 

Kan evt. anføres – hvis der er plads:

Det koster et klagegebyr på 160 kr. at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt.

 

Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at sende klagen til Energiankenævnet.

 

Vær opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet også er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet: Du finder oplysningerne om klagemulighederne på www.energitilsynet.dk og www.ekn.dk