Flyttemeddelelse

Det er den der er tilmeldt adressen,
der har ansvaret for varmeregningen.

Husk at melde flytning til tiden

Du betaler for dit fjernvarmeforbrug ud fra et skønnet forbrug. Hvis du fraflytter din adresse, skal der  laves en opgørelse ud fra dit faktiske varmeforbrug. Har du brugt mindre varme end skønnet, får du penge tilbage, - har du brugt mere, vil der være en efterregning.

Det er derfor vigtigt, at du giver os besked, når du skal fraflytter din adresse.  Vi kan således aflæse din varmemåler på det tidspunkt, hvor du ikke længere skal betale for varmen. Ud fra denne aflæsning, fastligger vi om du har betalt for meget eller for lidt.


Adresse som flyttemeddelelsen vedrører
 Mangler
Indtast for- og efternavn
 Mangler
Indtast dato hvor indflytter/ejer overtager betaling
    Calendar Mangler
Adressen hvortil flytteopgørelsen skal sendes
 Mangler
Indtast navn på indflytter eller ejer
 Mangler
Er fremtidige betaler ejer eller lejer
Indtast varmemålerens MWh-tal på skæringsdato
 Mangler
Indtast varmemålerens m3-tal på skæringsdato
 Mangler
Indtast din egen emailadresse
 Mangler
Indtast evt. bemærkninger eller spørgsmål
CAPTCHA image
Indtast den viste kode i nedenstående felt
 Send