Asaa Fjernvarme har fokus på miljø og effektivitet.

Fjernvarmedeklaration

Det er besluttet i energiaftalen fra 22. juni 2020, og med ophav i EU VE-direktivet, at fjernvarme skal deklareres over for kunderne. Som minimum skal der være en CO2-deklaration, indeholdende CO2-ækvivalenter f.eks. metan, lattergas osv. El har været deklareret siden 2004. Formålet er at fremme den grønne omstilling, når kunderne årligt kan se deklarationen af deres fjernvarme, sammenlignet med andre selskabers deklaration.