Asaa Fjernvarmes forholdsregler i forbindelse med COVID-19

Som opfølgning på regeringens tiltag til at bekæmpe smitten af COVID-19, har Energistyrelsen udarbejdet anbefalinger til forsyningsvirksomheder.

Som en del af den forsyningskritiske infrastruktur skal Asaa Fjernvarme stille personale til rådighed til at opretholde forsyningssikkerheden.

Vi har derfor indført særlige tiltag, for at sikre vi fortsat kan forsyne Asaa by med varme. Bl.a. indføres følgende:

  • Alle møder og aftaler udskydes/aflyses resten af marts måned. Varmeværkets medarbejdere vil kun i nødvendigt omfang være at træffe på værket. Vi er i beredskab til at løse akut opståede problemer, men opholder os primært hjemme, hvorfra systemer overvåges og den daglige administration og kundeservice opretholdes.

  • Værket holdes aflåst, kun med adgang for ansatte. Vagten vil være på værket flere gange dagligt, men vi betjener udelukkende forbrugere på afstand.

  • Ikke akutte forbrugerbesøg suspenderes indtil videre. 

  • Vi kan kontaktes både på telefoner og e-mail og forsøger, i videst muligt omfang, at sædvanlige opgaver løses.