Afregningspriser for regnskabsåret 2020/2021 og budgetpriser for 2021/22

Pris privat inkl. moms Pris erhverv eksl. moms
Pris pr. forbrugt MWh varme 406,25 Kr. 325,00 Kr.
Abonnementsbidrag 1.000  Kr. 0,00 Kr.
Afgift pr. m2 - (iflg. BBR) 27,50 Kr. 28,15 Kr.

Årlig udgift for standardhus (130 m2 med forbrug på 18,1 MWh):

Pris privat inkl. moms
Forbrug: 18,1 x 406,25 7.353,13 Kr.
Abonnementsbidrag 1.000 Kr.
Arealafgift: 130 x 27,50 3.575,00 Kr.
I alt: 11.928 Kr.

Afkølingsafgift:

Såfremt der på årsbasis ikke er en gennemsnitlig afkøling på mindst 25 grader, pålægges MWh-prisen en afgift på 4% pr. manglende grad.


Tilslutningsafgift:

Indenfor Asaa Fjernvarme's forsyningsområde (i.h.t. varmeplan for Brønderslev Kommune) udgør tilslutningsafgiften 37.500,00 kr. inkl. moms.  Prisen dækker opgravning/retablering, stikledning og opsætning af måler.