Indefrysningsordning

Indefrysningsordningen – hvad betyder det for dig?

Folketinget har sidst i september vedtaget, at nogle fjernvarmeforbrugere midlertidigt kan få indefrosset en del af deres regning for fjernvarme. Ordningen vil være gældende fra den 1. januar 2023.

Det er kun forbrugere hos fjernvarmeselskaber med en samlet pris for et standardhus over 26.000 kr. inkl. moms, der bliver omfattet af indefrysningsordningen. Og indefrysningsordningen vil kun være gældende for den del af varmeprisen, der er over 26.000 kr. inkl. moms, og som skal afregnes efter den 1. januar 2023.

Du er som fjernvarmeforbruger hos Asaa Fjernvarme IKKE berettiget til at søge om henstand via Indefrysningsordningen, da vores årlige varmepris ikke overstiger grænsen på 26.000 kr. inkl. moms.


Hvis du vil vide mere.
Du er naturligvis velkommen til at henvende dig til os, hvis du er i tvivl, men vi modtager mange henvendelser og har derfor svært ved at svare alle.
Derfor opfordrer vi dig til at søge viden her:
Erhvervsstyrelsen om indefrysningsordningerne
Borger.dk - Indefrysning af energiudgifter
Virksomhedsguiden - Mulighed for indefrysning af virksomheders energiudgifter