Nye oplysningsforpligtelser

Gældende fra 01-01-2022

I henhold til EU-reglerne er selskabet forpligtet til at oplyse om energiforbrug jf.BEK nr 2251 af 29/12/2020 - Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.

Dette betyder at der er behov for at kunne kommunikere med forbrugere på billigst mulige måde. 

Der skal udsendes information om at kunne tilgå forbrugsoplysninger 7 gange årligt i fyringssæsonen. På den baggrund ønsker selskabet at kunne benytte sig af mail og sms, hvorfor der pr. 01-01-2022 ændres i selskabets almindelige bestemmelser punkt 1.5.

Ønsker du at se de nuværende almindelige bestemmelser, findes disse også på selskabets hjemmeside her