Varsling om prisstigning

Trods meget høje energipriser forventer vi at kunne afslutte indeværende varmeår med et positivt resultat. Det er derfor muligt at afregne årsopgørelsen for 2021/22 til den budgetterede pris. Da energipriserne ikke umiddelbart ser ud til at normalisere sig indenfor det næste års tid, bliver vi nødt til at hæve prisen for det kommende varmeår.

Varmeprisen for et standardhus er i indeværende varmeår på 11.928 Kr.
Denne pris forventer vi vil stige til 13.998 Kr. for et standardhus for det kommende varmeår (01-07-2022 til 30-06-2023). Dette svarer til en stigning på ca. 17 %, eller ca. kr. 173,- pr. måned. Et standardhus defineres som et hus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18.1 MWh.

På trods af den varslede prisstigning, vil Asaa Fjernvarme stadig være en af de billigste leverandører af fjernvarme i Danmark.